Missie

Onze missie

We willen met onze diensten – distributie van kunststof granulaat –  toegevoegde waarde bieden voor onze klanten, leveranciers en andere stakeholders. We zijn een onafhankelijke, accurate en professionele organisatie. Onze kracht ligt in onze focus; we richten ons op datgene wat we kunnen.

Voor de klant betekent dit dat we het juiste product op het juiste tijdstip tegen een marktconforme prijs leveren.

 

Leveranciers kunnen op ons rekenen vanwege onze kennis van de producten en de markt en ons uitgebreide klantportfolio. Met onze professionele aanpak ontzorgen we onze leveranciers. We regelen dat de plastic grondstoffen snel bij de juiste afnemers komen.

 

Voor alle stakeholders geldt dat wij flexibel inspelen op ontstane of te verwachten marktsituaties. Onze medewerkers en lokale agenten in verschillende landen zijn onze ogen en oren. Zo weten we altijd wat er speelt en waar de markt behoefte aan heeft.